ฟรี

มอบของที่ระลึกให้กับนักเรียน เนื่องในวันเกษียณอายุราชการ ผอ.ธวัชชัย กิรัมย์

เมื่อวันที่  ๑๓  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔  โรงเรียนวัดบ้านจอมโดยคณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดบ้านจอม ได้จัดกิจกรรม "เกษีณอย่างเกษม" แด่ท่าน ผอ.ธวัชชัย  กิรัมย์ เนื่องในโอกาสที่ท่านจะเกษียณอายุราชการในวันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔  โดยท่านได้มอบแก้วน้ำสำหรับให้ลูก ๆ ทุกคนได้ใช้และถือโอกาสเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวกับลูก ๆ ทุกคนและผู้ปกครองด้วย