ฟรี

ข่าวทั้งหมด

# หัวข้อข่าว ประเภท วันที่
1 ต้อนรับ ผอ วรินทร์ธร วัฒนบุญพิศุทธิ์ ทั่วไป 14 ต.ค. 64
2 มอบของที่ระลึกให้กับนักเรียน เนื่องในวันเกษียณอายุราชการ ผอ.ธวัชชัย กิรัมย์ ทั่วไป 13 ก.ย. 64
3 รร.วัดธรรมถาวรแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธ ทั่วไป 30 ก.ค. 64
4 รร.บ้านเสม็ด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๒ แลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธ ทั่วไป 29 ก.ค. 64
5 นำเสนอโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานต่อคณะกรรมการประเมินชุดปฏิบัติการจิตอาสาชุมชนสัมพันธ์ ทั่วไป 29 ก.ค. 64
6 โรงเรียนวัดอินทบูรพาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ ทั่วไป 22 ก.ค. 64
7 พัฒนาสนามกองยูไนเต็ด ทั่วไป 3 ก.ค. 64
8 รร.บ้านสระสี่เหลี่ยม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ แลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธ ทั่วไป 2 ก.ค. 64
9 อบรมอนามัยนักเรียน สปสช. อสม.น้อย ทั่วไป 27 มิ.ย. 64
10 รร.บ้านตะเคียนและ รร.บ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธ ทั่วไป 25 มิ.ย. 64
11 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ทั่วไป 24 มิ.ย. 64
12 กิจกรรมเลือกประธานนักเรียน ทั่วไป 24 มิ.ย. 64
13 พิธีมอบระเบียนสะสมแสดงผลการเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ทั่วไป 9 เม.ย. 64
14 ปัจฉิมนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ทั่วไป 7 เม.ย. 64
15 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือและบำเพ็ญประโยชน์ ทั่วไป 5 เม.ย. 64
16 ตลาดนัดสร้างการดี วิถีพอเพียง ทั่วไป 3 เม.ย. 64
17 การป้องกันการจมน้ำ ทั่วไป 29 มี.ค. 64
18 พิธีฉลองและเปิดการใช้โดมอเนกประสงค์โรงเรียนวัดบ้านจอม ทั่วไป 16 ก.พ. 64
19 ยกเสาเอกโดมอเนกประสงค์ ทั่วไป 17 ม.ค. 64
20 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ที่ปรึกษา เพื่อพัฒนาโรงเรียน ทั่วไป 5 ม.ค. 64
21 ใบงานช่วงการเฝ้าระวังแพร่เชื้อโควิต 2019 ทั่วไป 4 ม.ค. 64
22 การจัดผ้าป่าเพื่อสร้างโดมอเนกประงค์ ทั่วไป 1 ม.ค. 64
23 การแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียนภายในตำบลสองชชั้น ทั่วไป 30 ธ.ค. 63
24 กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ทั่วไป 18 ส.ค. 63
25 กิจกรรมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั่วไป 31 ก.ค. 63
26 โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียน ทั่วไป 26 ก.ค. 63
27 ประชุมสภานักเรียน ทั่วไป 24 ก.ค. 63
28 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ทั่วไป 22 ก.ค. 63
29 กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ทั่วไป 21 ก.ค. 63
30 บรรยากาศเปิดเรียนวันแรก ทั่วไป 1 ก.ค. 63
31 อบรมผู้นำส่งเสริมสุขภาพนักเรียน ทั่วไป 1 ก.ค. 63
32 พิธีราชสดุดีวันวชิราวุธ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ทั่วไป 27 พ.ย 62
33 พิธีอัญเชิญโล่โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๓ ทั่วไป 21 ก.ย. 62
34 การอบรมนักเรียน"ค่ายพุทธบุตร ธรรมธิดา" ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ทั่วไป 14 ส.ค. 62
35 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืนฐาน ทั่วไป 30 ก.ค. 62
36 กิจกรรมวันพระ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ทั่วไป 25 ก.ค. 62
37 อาหารกลางวัน ทั่วไป 25 ก.ค. 62
38 พิธีสวนสนามและกล่าวคำปฏิญาณลูกเสือ ทั่วไป 4 ก.ค. 62
39 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ทั่วไป 15 มิ.ย. 62
40 จัดบูธการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ณ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๒ ทั่วไป 15 มิ.ย. 62
41 การเยี่ยมเยียนเพื่อประเมินโรงเรียนวิถีพุทธ พระราชทาน รุ่นที่ ๓ ทั่วไป 28 พ.ค. 62
42 พิธีมอบระเบียนแสดงผลการเรียนและกิจกรรมปฏิรูปการเรียนรู้สู่ชุมชน ทั่วไป 1 เม.ย. 62
43 กิจกรรมวันครู ปี ๒๕๖๒ ทั่วไป 17 ม.ค. 62
44 การแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียนตำบลสองชั้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ทั่วไป 29 ธ.ค. 61
45 การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ทั่วไป 13 พ.ย 61
46 การแข่งขันผลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ สพป.บร 2 ทั่วไป 15 ต.ค. 61
47 อบรมค่าย "พุทธบุตร ธรรมธิดา" และอบมวิปัสนากรรมฐานของครู ทั่วไป 9 ส.ค. 61
48 ขอเชิญร่วมกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน "ค่ายพุทธบุตร ธรรมธิดา" ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ทั่วไป 27 ก.ค. 61
49 ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อการศึกษา ทั่วไป 9 ก.ค. 61
50 ต้อนรับคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านสะอาด น่าอยู่ ตำบลสองชั้น ทั่วไป 9 ก.ค. 61
51 รับการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๓ ดาว ทั่วไป 9 ก.ค. 61