ฟรี

รร.บ้านเสม็ด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๒ แลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธ

วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ต้อนรับ ผอ.พิชญ์สุดา สุทินรัมย์ ผอ รร บ้านเสม็ด สพป บุรีรัมย์ เขต 2 ได้นำคณะครู นักเรียนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกียวกับโรงเรียนวิถีพุทธ เกี่ยวกับอัตลักษณ์ 29 ประการ พร้อมทั้งนำเสนอการปฏิบัติงานโดยนักเรียนถึงกิจกรรมสายน้ำไม่คอยท่า กาลเวลาไม่คอยใคร โรงเรียนแห่งนี้ไม่มีสัญญาณระฆัง กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระในวันพระหรือวันสุดสัปดาห์ เพื่อให้ลูก ๆ มีพฤติกรรมการกิน อยู่ ดู ฟังเป็นอย่างมีสติสืบไป