ฟรี

โรงเรียนวัดอินทบูรพาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ

เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พศ.ศ. ๒๕๖๔ นางจินตนา สุขสำราญ ผอ.รร.วัดอินทบูรพา ได้นำคณะครูมาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับโรงเรียนวิถีพุทธ เกี่ยวกับการกิน อยู่ ดู ฟังเป็นอย่างมีสติ ด้วยการที่นักเรียนได้นำเสนอกิจกรรมสายน้ำไม่คอยท่า กาลเวลาไม่คอยใคร โรงเรียนแห่งนี้ไม่มีสัญญาณระฆัง กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระในวันพระหรือวันสุดสัปดาห์ กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และการบูรณาการวิถีพุทธกับกิจกรรมประชาธิปไตยของโรงเรียนอีกด้วย