ฟรี

พัฒนาสนามกองยูไนเต็ด

วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะครูโรงเรียนวัดบ้านจอม ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ ไปช่วยกำจัดวัชพืชที่สนามกองฟาง ฯ ขอบคุณคุณครูที่ได้แสดงออกถึงความอดทนแดด ทนร้อนเป็นตัวอย่างแก่ลูก ๆ และขอบใจนักเรียนที่ร่วมด้วยช่วยกันสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม