ฟรี

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนวัดบ้านจอมได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงตนเพื่อเป็นคนที่มีความกตัญญู กตเวทีโดยให้พึงระลึกถึงคำสอนสั่งในความหมายของครู คือ ดอกมะเขือ หมายถึงความอ่อนน้อมถ่อมตน ดอกเข็มให้หมายถึงปัญญาที่เฉียบแหลม หญ้าแพรก ให้หมายถึงความอดทน และข้าวตอก ให้มายถึงความมีระเบียบ ให้เกิดขึ้นกับนักเรียนทุกคน