ฟรี

รร.บ้านสระสี่เหลี่ยม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ แลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธ

เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นางกรกช ถือดียิ่ง ผอ.รร.บ้านสระสี่เหลี่ยม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ ตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ และโรงเรียนวิถีพุทธประราชทาน ๔ ด้าน และแนวทางในการพัฒนานักเรียนให้สามารถกิน อยู่ ดู ฟังเป็นอย่างมีสติ สัมปชัญญะ ด้วยการกำหนดลมหายใจเข้าออกด้วยอานาปานสติอีกด้วย