ฟรี

รร.บ้านตะเคียนและ รร.บ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธ

เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ นายวิทูร  สุขสำราญ ผฮ.รร.บ้านตะเคียน นางมธุรส  ไชยสุริยา ผอ.รร.บ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ ตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ และโรงเรียนวิถีพุทธประราชทาน ๔ ด้าน และแนวทางในการพัฒนานักเรียนให้สามารถกิน อยู่ ดู ฟังเป็นอย่างมีสติ สัมปชัญญะ ด้วยการกำหนดลมหายใจเข้าออกด้วยอานาปานสติอีกด้วย