ฟรี

รร.วัดธรรมถาวรแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธ

วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ต้อนรับ ผอ นุสรา สุทธาบุญ ผอ รร วัดธรรมถาวร พร้อมด้วยคณะครูได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธ และการนำเสนอของนักเรียนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมตามแนววิถีพุทธของโรงเรียน ได้แก่ กิจกกรมสายน้ำไม่คอยท่า กาลเวลาไม่คอยใคร โรงเรียนนี้ไม่มีสัญญาณระฆัง กิจกรรมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระในวันพระหรือวันสุดสัปดาห์ เพื่อให้เด็ก ๆ ได้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับการ กิน อยู้่ ดู ฟังเป็นอย่างมีสติและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ และได้ศึกษาโครงงานคุณธรรมอีกด้วย