ฟรี

อบรมอนามัยนักเรียน สปสช. อสม.น้อย

เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนได้ดำเนินการอบรมอนามัยนักเรียน เพื่อให้นักเรียนรู้จักรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง โดยมีวิทยากร คือ คุณหมอสุนิษา น้ำคำ จาก รพ.สต.บ้านจอม โดยได้รับงบประมาณสนับสนุน สปสช. เทศบาลตำบลสองชั้น